Sportovní areál Kollárova

Sportovní areál Kollárova

Číslo zakázky
9869
Adresa stavby
Sportovní areál Kollárova
PSČ
258 01 Vlašim
Plocha

170 m2

Typ nosné konstrukce
ocelová konstrukce zastřešení
Skladba střešního pláště
střešní trapézové plechy
Město Vlašim
Sportovní areál Kollárova
Předána

Průběh výstavby

Zakladání stavby
Dodávka materiálu a zahájení montáže
Montáž ocelové konstrukce
Dokončení montáže vrchní stavby
Zahájení betonáže
Dokončovací práce