Skladovací hala KELEX s.r.o.

Skladovací hala KELEX s.r.o.

Číslo zakázky
9670
Adresa stavby
Podhradská cesta
PSČ
038 52 Sučany
Plocha

1000 m2

Typ nosné konstrukce
PEM konstrukce
Skladba střešního pláště
PUR panely hr. 140mm
Skladba stěnového pláště
PUR panely hr. 120mm
KELEX s.r.o.
Skladovací hala KELEX s.r.o.
Předána

Průběh výstavby

Zemní práce
Zabetonované desky
Montáž ocelové konstrukce
Sekundární konstrukce
Finalizace 1. fáze stavby
Montáž 2.etapy haly