Na co dbát při výběru ocelové montované haly

 

Nejeden investor by se měl při myšlence výstavby ocelové montované haly pro svou společnost pozastavit nad otázkami:

  • Jaké materiály budou použity při stavbě naší haly?
  • Budou kvalitní?
  • Jaký je optimální poměr kvality a ceny?
  • Co je pro nás nejlepší?
  • Na co se máme zaměřit a na co dávat při výběru dodavatele pozor?

Tento článek jsme pro Vás zpracovali na základě výše zmiňovaných otázek. Naší snahou je Vám tímto způsobem co nejlépe poradit.

Ocelová hala jako celek

Montovaná ocelová hala je souborem jednotlivých komponent, které jsou vzájemně propojeny a dohromady tvoří jeden funkční celek. Je důležité, abyste si při porovnávání cenových nabídek od různých dodavatelů všímali, co všechno a v jaké kvalitě Vám v dané ceně nabízejí.

Protože není hala jako hala...

Cenové nabídky si pečlivě porovnejte

Je třeba dbát na správné porovnávání cenových nabídek a na stejné zadání pro všechny společnosti, aby měl každý stejné informace a následně cenové nabídky korektně vyhodnotit (srovnávat jablka s jablky, ne jablka s hruškami ...) 

Za tímto účelem jsme pro Vás vytvořili Generátor podkladů pro porovnávání cenových nabídek.
Zadejte rozměry haly, typ střechy, opláštění, okna, vrata, světlíky a další doplňky. Po vyplnění Vám přijde mailem dokument v pdf, který můžete přímo použít jako podklad pro vyžádání cenové nabídky.
Nechte si u více dodavatelů vypracovat cenovou nabídku dle těchto podkladů. Tak zabráníte tomu, abyste obdrželi cenové nabídky s položkami v různé specifikaci, čímž docílíte, že obsah cenových nabídek bude od všech dodavatelů stejný.

V následujících řádcích Vám proto přiblížíme nejzákladnější prvky stavby s důrazem na to, čeho byste si určitě měli v cenové nabídce všímat.

Ocelová konstrukce montované haly

Ocelová konstrukce je jedním ze základních stavebních částí ocelové montované haly. Je třeba, aby byla vyrobena z materiálu, jehož původ a kvalitu lze deklarovat certifikátem kvality a rovněž svářečským certifikátem jejích výrobců.

Povrchová úprava sestává z otryskání a základního a vrchního nátěru o tloušťce alespoň 120 μm. Exteriérové ​​části ocelové haly doporučujeme pozinkovat.

Sekundární konstrukce montované haly

Sestává z pozinkovaných tenkostěnných za studena ohýbaných plechů, které vytvářejí střešní věznice nebo stěnové paždíky tvaru „Z“ a podkonstrukce pro vrata, dveře a okna tvaru „C“.

Střecha

Jakmile začnete uvažovat nad výstavbou ocelové montované haly, je třeba se hned na začátku zamyslet nad tím, zda se Vám jedná zejména o účelnost haly, nebo svůj důraz kromě účelu kladete i na její design.

Přejete-li si primárně účelnou, hospodárnou halu bez speciálních architektonických požadavků, v tom případě doporučujeme zvolit halu s panelovou střechou se sklonem min. 3° (doporučujeme 5°). Skladba takové střechy sestává ze sekundární konstrukce, na kterou se následně pokládají sendvičové panely s tepelněizolačním jádrem z PIR/PUR pěny, minerání vlny, přičemž tloušťka izolantu závisí na typu daného provozu a tloušťka plechů je min. 0,5 mm a více.

V případě, že toužíte nejen po účelné, ale navíc designově a architektonicky propracované hale, navrhujeme Vám halu s plochou, fóliovou střechou a atikou.

Skladba takové střechy sestává z:

  • nosného trapézového plechu
  • parozábrany
  • tepelné izolace
  • střešní fólie

Tloušťka izolantu, stejně jako u panelové střechy, závisí na typu daného provozu.

Stěnové opláštění montované haly

Nejoptimálnější volbou pro opláštění objektů malé a střední výměry je opláštění prostřednictvím sendvičových panelů s tepelně izolačním jádrem z PIR/PUR pěny nebo minerální vlny, vyžaduje-li to požární ochrana stavby. Z hlediska kvality doporučujeme, aby měl panel z PIR/PUR pěny tloušťku vnějšího a vnitřního plechu min. 0,5 mm a více a panel z minerální vlny tloušťku vnějšího plechu min. 0,6 mm a více. Minimální požadovaná objemová hmotnost pro panely z PIR/PUR je 40 kg/m3 a pro panely z minerální vlny 105 kg/m3, jinak může dojít ke zvrásnění fasády. Pokud se jedná o nezateplenou stavbu, pro opláštění doporučujeme použít trapézový plech o minimální tloušťce plechu 0,63 mm.

Prosvětlení

Mnoho investorů myšlenku prosvětlení prostřednictvím střešních světlíků zavrhuje a odmítá, protože se v minulosti setkali s jejich zatékáním. Při volbě střešního světlíku je důležité vědět, jaký polykarbonát a spojovací profily byly při jeho výrobě použity. Světlíky, které používáme, mají inteligentní konstrukční systém a v případě opotřebení polykarbonátu je možné jej vyměnit.

Okna:

Dvojsklo, trojsklo, plastové, hliníkové. Montáž na pěnu nebo na pásky. Důležité je přesné osazení oken a použití těsnících pásek, které zamezí budoucímu možnému zatékání do haly. Stejně důležité jsou i vnější parapety – jsou-li tenké, zdeformují se.

Vrata:

Při výběru vrat hraje významnou roli chod Vašeho provozu. Je důležité vědět, jak často budou vrata během dne otvírána a zavírána, tzn. znát alespoň přibližný počet cyklů otevírání a zavírání vrat. Také je třeba zvážit potřebu integrovaných dveří ve vratech. A to z důvodu zamezení zbytečného otevírání vrat, především v zimních měsících.

Dveře:

Interiérové, exteriérové, protipožární, ocelové, hliníkové... Výběr je široký.

Lemování:

Velmi tenký plech se může zvlnit a silný vítr jej může odfouknout. Pro lemování tedy doporučujeme použít tloušťku plechu alespoň 0,75mm..

Detaily:

Dalším příkladem jsou šrouby pro spojování ocelové konstrukce a sekundární konstrukce – měly by být žárově pozinkované, aby nezkorodovaly. Důležitými komponenty jsou také různé těsnicí pásky pro oddilatování panelu od ocelové konstrukce a přilnutí zakládacího úhelníku na betonový sokl.

Společnost ZEMAN PEM Vám nabízí spolupráci již při prvním návrhu optimálního nosného systému ocelové montované haly a následně Vám umí pomoci při získání stavebního povolení v části statiky haly. Po získání stavebního povolení Vám náš odborný tým umí vypracovat i realizační projekt zakládání stavby a tímto způsobem Vám umíme ušetřit finanční prostředky při projektování a realizaci základových konstrukcí stavby.

V případě poptávky neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář, případně si přímo namodelujte svoji halu v našem 3D konfigurátoru.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při realizaci Vašich stavebních záměrů!

 

Příloha
Do tohoto pole může být nahráno neomezené množství souborů.
Limit 20 MB.
Povolené typy: txt pdf jpg zip rar png doc docx.
Souhlas GDPR