Výrobní hala Vráble

Výrobní hala Vráble

Číslo zakázky
2397
Adresa stavby
Vráble - Dyčka
PSČ
952 01 Vráble
Plocha

1000 m2

Typ nosné konstrukce
PEM Konstrukce
Skladba střešního pláště
PUR panely tl. 100mm
Skladba stěnového pláště
PUR panely tl. 100mm
LBM technologies, s.r.o.
Výrobní hala
Předána

Průběh výstavby

Betonáž základových konstrukcí
Betonáž základových konstrukcí
Montáž ocelové konstrukce
Montáž ocelové konstrukce
Montáž medzipodesty
Montáž panelové střechy
Montáž stěnového opláštění
Ukončení stěnového opláštění
Finalizace stavby
Finalizace stavby