KMW s.r.o.

KMW s.r.o.

Číslo zakázky
9956
Adresa stavby
SNP 181
PSČ
061 01 Spišská Stará Ves
Plocha

737 m2

Typ nosné konstrukce
ocelová konstrukce
Skladba střešního pláště
Střešní sendvičový panel s jádrem z PIR tl. 120 mm
Skladba stěnového pláště
Stěnový sendvičový panel s jádrem z PIR tl. 100 mm
KMW s.r.o.
Skladová hala hutního materiálu
Probíhá

Průběh výstavby

Kotvení
Montáž ocelové konstrukce
Montáž ocelové konstrukce a podkonstrukcí
Montáž střešních panelů
Montáž stěnových panelů