JIP majetková s.r.o.

JIP majetková s.r.o.

Číslo zakázky
225
Adresa stavby
areál firmy JIP majetková, Hovorčovická, p.p.č. 99/8, k.ú. Bořanovice
PSČ
25065 Bořanovice
Plocha

4436 m2

Typ nosné konstrukce
Izolace spodní stavby: Zemní PVC folie fatrafol 803 1,5mm, Geotextilie 300g/m2, nopová folie na svislé konstrukce
Skladba střešního pláště
EPS 100 tl. 140 mm, v kvalitě Isover SG COMBI ROOF 30M
JIP majetková s.r.o.
Skladová hala
Předána

Průběh výstavby

Místo stavby
Zemní práce
Hydroizolace spodní stavby
Návoz střešních trapézových plechů
Hydroizolace svislých konstrukcí
Pokládka trapézových plechů
Návoz materiálu na izolace střechy
Zahájení izolací střechy
Pokládka skladby střechy
Dodatečné spádování střechy a uzavření střešní roviny proti sněhu a dešti.