Balkonové konstrukce Čelákovice

Balkonové konstrukce Čelákovice

Číslo zakázky
222
Adresa stavby
areál KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Křižíkova 270/17
PSČ
250 88 Čelákovice
Typ nosné konstrukce
Ocelová pozinkovaná konstrukce a prefabrikované balkonové desky, hmotnost 30t
JB Stavební, s.r.o.
Balkonové konstrukce Čelákovice
Předána

Průběh výstavby

Místo stavby
Usazení kotvení do železobetonových věnců
Zabetonované kotvení
Osazení konzol na kotvení
Vypodkládání a minimalizace chyby při zabetonování kotvení
Kompletní osazení konzol
Návoz ocelové konstrukce na stavbu
Montáž ocelové konstrukce a mravenčí práce s vyrovnáním
Nevyhovující montážní podmínky
Osazení prefabrikovaných balkonových desek
Dokončení stavby